Osho zen tarot

Velmi propracované karty vycházející z tarotu, avšak s významem posunutým do zcela nové, filozofičtější roviny.

Silně na mě zapůsobily, protože se dotýkají mnoha všedních i nevšedních témat, například nezbytnosti svobody nebo prožívání každého okamžiku v tomto životě naplno.

Nesetkáte se zde s osobami jako je Mág, Velekněžka nebo Císař, jinak pojmenované jsou i karty malých arkán, přesto Vaši duši zasáhnou významy pojmů EXISTENCE, VNITŘNÍ HLAS či REBEL, z malých arkán třeba ZRALOST, INTENZITA, DŮVĚRA nebo protikladné VYČERPÁNÍ, MORÁLKA a VINA.

Práci s těmito kartami doporučuji hlavně při řešení niterních otázek, případně jako podporu na cestě vnitřního rozvoje.