O mně

Mgr. Lenka Brabcová

Osobnostním rozvojem se zabývám více než patnáct let a v této době jsem absolvovala kurzy zaměřené na empatickou a efektivní komunikaci, zkvalitnění vztahu mezi rodiči i dětmi a obecně mezi lidmi navzájem, naučila se techniky ujasnění si svých cílů a způsoby, jak jich dosahovat v souladu s harmonickým rozvojem vnitřního světa, pracovala na vlastním seberozvoji a podporovala rozvoj druhých. Využívám k tomu znalosti z psychologie, aktivní naslouchání, rozvojové techniky kritického myšlení a práci s archetypy. Jako pomocníka k vyjasňování nevědomých procesů pracuji také už řadu let s tarotovými kartami.