Karta roku 2017

Věděli jste, že kartou roku 2017 je KOLO ŠTĚSTÍ?

Kolo se otáčí,

nepřízeň odchází,

než se zpět navrátí,

štěstí nás provází.

Vyhledejme střed. Jedině tam můžeme zůstat klidní, i když se svět okolo točí ve víru zmatků.