Karta pro rok 2018

Rok 2018 přináší energii karty Velekněžka.

„Pověz, pověz moudrá paní,

co ve štěstí lidem brání?“

„Zapomeň na marná přání,

klíč štěstí je v naslouchání.“

Čeká nás zvýšená citlivost k okolním jevům a rozvoj intuice.

Lidé se budou snažit více si porozumět.

Naslouchání druhým vede k úspěšnému vyřešení konfliktů a nejasností.