Když poznáš svoji budoucnost, získáš možnost volby,

Když poznáš svoji duši, získáš dar svobody .

Duše k nám promlouvá jazykem tarotu.

Naše nitro ukrývá informace o celém Vesmíru. Pomocí tarotu k němu můžeme získat přístup, budeme-li otevření informacím, které nám sděluje. Karty se pak mohou stát naším průvodcem na cestě života.  Poradí, kudy se vydat, kdykoliv se cítíme ztracení nebo stojíme na pomyslném rozcestí a hledáme správný směr.

Irisea

Používám jméno Irisea a provádím osobní výklady karet v Plzeňském kraji nebo výklady na dálku. Jsem tu, abych vám pomohla objasnit význam poselství, které tarotové karty přinášejí právě Vám.